הצטרפות לארגון הפיקלבול בישראל

ארגון הפיקלבול מזמין את שחקני הפיקלבול בישראל להצטרף ולהיות חברים בארגון הפיקלבול ולהתחרות בתחרויות בארץ ובעולם. הצטרפותך חשובה ותורמת להעצמתנו כארגון בו חברים מספר גדול של שחקנים פעילים.